Przy zamówieniach powyżej 250 otrzymujesz darmową wysyłkę na terenie całej Polski!

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - rejestracja użytkownika

1. Podczas rejestracji konta użytkownika, jak również podczas zamawiania towarów, przetwarzane są dane osobowe wprowadzone przez kupującego. Przetwarzanie to jest wykorzystywane do tworzenia i obsługi konta oraz do administrowania zamówieniami. Informacje o danych osobowych przetwarzanych w celu zamówienia towarów są przesyłane kupującemu do korekty i podglądu przed złożeniem zamówienia. Poniżej przedstawiono informacje o danych osobowych podawanych podczas rejestracji konta użytkownika w celu jego administrowania. Carun (dalej również jako "Administrator") przetwarza następujące dane osobowe Kupującego w rozumieniu GDPR - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako "Rozporządzenie"):

 • imię i nazwisko;

 • numer telefonu;

 • adres e-mail;

 • adres dostawy;

 • adres do wystawiania rachunków;

 • nazwa firmy;

 • siedziba;

 • NUMER IDENTYFIKACYJNY FIRMY, NUMER VAT;

 • numer rachunku bankowego.

2. Wyżej wymienione dane osobowe nabywcy będą przetwarzane w celu identyfikacji stron umowy, komunikacji między stronami umowy oraz realizacji zawartej umowy, przez okres trwania stosunku umownego oraz przez okres 10 lat, chyba że przepisy prawa wymagają przetwarzania danych przez dłuższy okres lub przetwarzanie takie jest niezbędne do ochrony praw i prawnie chronionych interesów Administratora.

3. Adres e-mail podany w przypadku zakupu towarów może być przetwarzany w celu wysyłania rachunków oraz umieszczenia go w bazie danych w celu przesyłania informacji handlowych. Procedura ta jest dozwolona zgodnie z § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Sb. o usługach społeczeństwa informacyjnego, na podstawie zakupu towarów, chyba że użytkownik odmówi jej wykonania. Komunikaty te mogą dotyczyć wyłącznie podobnych towarów i w każdej chwili można z nich zrezygnować w prosty sposób - wysyłając list, e-mail na adres faktury@carun.cz lub klikając łącze w komunikacie handlowym.

4. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie dane osobowe są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Wyjątek stanowią przewoźnicy, którym dane osobowe Kupujących są przekazywane w minimalnym zakresie niezbędnym do dostawy towarów, dostawcy usług oceny, którym dane osobowe Kupujących są przekazywane w minimalnym zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny, dostawcy bramek płatności, którym dane osobowe Kupujących są przekazywane w minimalnym zakresie niezbędnym do umożliwienia zapłaty za zamówienie oraz podmioty przetwarzające, którymi mogą być:

 • Dostawca usług hostingowych, WEDOS Internet, a.s., ID 28115708, z siedzibą w Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, zarejestrowana w rejestrze publicznym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Czeskich Budziejowicach w sekcji B, wkładka 1886.

 • Dostawcą rozwiązania chmurowego dla systemu księgowego jest firma iPodnik Cloud s.r.o. z siedzibą pod adresem Jiráskova 306, Jinočany, 252 25, C 159262, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze.

 • Dostawca bramy płatniczej - PayU S.A. , ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, Polska
  Indywidualne punkty wydawania, jeśli klient zdecyduje się na dostawę towarów do punktu wydawania franczyzowego sprzedawcy detalicznego lub przewoźnika.

 • Alternatywnie, inni dostawcy oprogramowania, usług i aplikacji do przetwarzania, ale niewykorzystywani obecnie przez Administratora.

5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem Kupujący ma prawo do:

 • zażądać od Sprzedawcy informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarza,

 • zażądać od Sprzedawcy dostępu do tych danych oraz ich aktualizacji lub poprawienia, a także zażądać ograniczenia ich przetwarzania,

 • zażądać od firmy usunięcia danych osobowych - firma usunie dane osobowe, jeśli ich usunięcie nie będzie sprzeczne z punktem 4 niniejszej informacji oraz uzasadnionymi interesami firmy,

 • wnieść sprzeciw w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Sprzedawcy,

 • do przenoszenia danych oraz prawo do żądania kopii przetwarzanych danych osobowych, do złożenia skargi do organu ochrony danych oraz prawo do skutecznej ochrony sądowej, jeśli uzna, że jego prawa wynikające z rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem rozporządzenia