Przy zamówieniach powyżej 250 otrzymujesz darmową wysyłkę na terenie całej Polski!

Informacje, w tym zgody, dotyczące przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie


1. Administrator danych osobowych, CARUN PHARMACY, s.r.o. z siedzibą w Novodvorská 1070, 142 00 Praha 4, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Miejskim w Pradze, Sekcja C, Wpis 298159, Nr ID: 294 52 996, jako operator tej strony internetowej, używa plików cookie na tej stronie internetowej w następujących celach:

 • mierzenie ruchu na stronie internetowej oraz generowanie statystyk dotyczących ruchu na stronie internetowej i zachowania odwiedzających;
 • funkcjonowania strony internetowej

2. Gromadzenie plików cookie w powyższym celu może być traktowane jako przetwarzanie danych osobowych. Takie przetwarzanie jest możliwe na podstawie uzasadnionego powodu - prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jest dozwolone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej "Rozporządzeniem").

Pliki cookie służące do personalizacji i kierowania reklam są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na okres czasu wskazany poniżej dla każdego marketingowego pliku cookie. Zgodę na gromadzenie danych z plików cookie do celów marketingowych można w każdej chwili wycofać, zmieniając ustawienia odpowiedniej przeglądarki internetowej.

3. Ze strony internetowej można również korzystać w trybie, który nie pozwala na gromadzenie danych o zachowaniach osób odwiedzających stronę internetową - tryb ten można ustawić w ustawieniach przeglądarki internetowej lub zgłosić sprzeciw wobec takiego gromadzenia danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 21 Rozporządzenia, wysyłając na adres kontaktowy faktury@carun.cz. Sprzeciw zostanie niezwłocznie rozpatrzony, najpóźniej w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Pliki cookie niezbędne do działania strony internetowej będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do jej funkcjonowania.

4. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie technicznych plików cookie niezbędnych do funkcjonowania witryny, w takim przypadku nie można zagwarantować pełnej funkcjonalności i kompatybilności witryny.

5. Pliki cookie gromadzone w celu pomiaru ruchu na stronie internetowej oraz generowania statystyk dotyczących ruchu i zachowania użytkowników na stronie internetowej są traktowane w sposób zagregowany, a zatem w formie anonimowej, która nie pozwala na identyfikację osoby fizycznej.

6. Pliki cookie są przechowywane przez okres wskazany poniżej dla każdego rodzaju plików cookie.

7. Zebrane pliki cookie są przetwarzane przez inne podmioty przetwarzające:

 • Google Analytics, obsługiwane przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Google AdWords, obsługiwane przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Sklik, prowadzony przez Seznam.cz, a.s., siedziba: Radlická 3294/10, Praga 5, 150 00;
 • Facebook Business Manager, obsługiwany przez Facebook Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025.

8. Pliki cookie są następnie przetwarzane przez podmioty przetwarzające w taki sposób, aby:

 • Google Analytics ocenia ruch na stronie internetowej;
 • Google Adwords, Sklik i Facebook Business Manager są wykorzystywane do kierowania reklam do konkretnych użytkowników oraz do retargetowania poprzez remarketing.

9. Należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem użytkownik ma prawo do:

 • wycofać zgodę na przetwarzanie danych,
 • zażądać od Administratora informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarza,
 • żądać od Administratora dostępu do tych danych oraz ich aktualizacji lub korekty, a także ograniczenia ich przetwarzania,
 • zażądać od Administratora usunięcia tych danych osobowych - Administrator dokona usunięcia danych, chyba że usunięcie danych będzie sprzeczne z obowiązującym prawem i uzasadnionymi interesami Administratora,
 • korzystania z prawa do przenoszenia danych,
 • w przypadku wątpliwości co do wywiązywania się z obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, skontaktować się z Administratorem lub Urzędem Ochrony Danych Osobowych, lub szukać ochrony w sądzie.

10. Administrator gromadzi następujące dane przechowywane w pliku cookie odwiedzającego/klienta na swojej stronie internetowej:

 • data i godzina utworzenia pliku cookie
 • Identyfikator ostatnio odwiedzonej kategorii listy produktów
 • Identyfikator ostatnio oglądanych produktów w postaci listy oddzielonej przecinkami
 • czy jest zaznaczone pole "Regulamin" (1, jeśli jest zaznaczone, 0, jeśli nie jest zaznaczone)
 • Identyfikator gościa, jeśli nie jest zalogowany
 • Identyfikator połączenia z bieżącą wizytą gościa
 • Identyfikator klienta przy logowaniu
 • nazwisko zalogowanego klienta
 • nazwa zalogowanego klienta
 • czy klient jest zalogowany
 • hasło, za pomocą którego klient się zalogował
 • adres e-mail, za pomocą którego klient się zalogował
 • bieżący identyfikator koszyka
 • suma kontrolna Blowfish używana do określenia, czy plik cookie został zmodyfikowany przez stronę trzecią
 • Jeśli suma kontrolna nie jest zgodna, klient zostanie wylogowany, a plik cookie usunięty.